Twitter Alkol ve Sigaradan daha fazla bağımlılık yapıyor !

1.716 kez okundu

İnternet artık her an ulaşabileceğimiz mesafede, evde işte cepte kısacası “parmaklarımızın ucunda”. Erişilmesi bu denli kolay ve yakın olan internet için de artık “bağımlılık” kelimesi kullanılmaya başlanır oldu. Sadece internet değil, insanların başında saatlerini harcadığı sosyal ağlar da bağımlılık oluşturan diğer bir konu. Artık bağımlılık araştırmalarında sigara ve alkolün yanında internete de büyük önem veriliyor.
Geçtiğimiz günler Chicago Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, BlackBerry cep telefonu kullanan 18-85 yaş arasındaki 205 kişilik deney grubunun normal yaşantılarındaki davranışları izlenerek sonuçları analiz edildi.
İlk  7 gün boyunca her gün 14 saat deneklerin telefonlarına Twitter üzerinden mesaj gönderildi. Bu aşamada deneklerin diğer hiç bir isteklerini dikkate almadan hemen mi cevap verecekleri yoksa 30 dakika içinde mi cevap verecekleri araştırıldı. Gönderilen mesajlara 10558 cevap verildi ve bunların 7827’si şiddetli bir istek duyarak yani ilk anda gönderildi.
Deneklerin, mesajlara cevap verme arzusuna direnme gücü ilk günlerde oldukça yüksek iken ilerleyen günlerde oldukça düşük seviyelere iniyor. Kullanıcıların spor, alışveriş gibi arzularına gösterdikleri direnç seviyesi bundan daha fazla. Bu arzu seviyesi ise yine deneklerin tütün, alkol ve kafeine duyduğu arzudan daha fazla.
Araştırma sürecinde denekler tarafından en çok istenen davranış uyku ve dinlenme oldu. Deneklerin mesajlara cevap verme arzusuna direnememesi ise çok yüksek erişilebilirlik imkanı ve diğer aktivitelerden daha az masraflı olması faktörlerine bağlanıyor.
Araştırmada BlackBerry kullanımının denekler tarafından fazla önemsenmediği ortaya kondu. Gönderilen mesajlar haricinde cihazlara fazla ilgi duyulmadı, farklı işlemler yapılmadı.
 

Benzer Yazılar

0 Responses to “Twitter Alkol ve Sigaradan daha fazla bağımlılık yapıyor !”


  • No Comments

Mesaj YAZ
En Çok Okuduklarınızclose